Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Dr. Marja Clement


 

  • Clement, Marja: Present - Preterite: Tense and Nar­rative Point of View. In: Drijkoningen, Frank/Van Keme­nade, Ans (Hg.): Linguistics in the Netherlands 1991, Amsterdam/Philadelphia, 1991. S. 11-20.
  • Clement, Marja: "... Letters die ze nooit helemaal heeft kunnen be­grij­pen”. Over het perfectum in het proza van Josep­ha Mendels. In: Scher­mer-Ver­meer, E.C./Klooster, W.G./Florijn, A.F. (Hg.): De kunst van de gram­mati­ca. Arti­kelen aange­boden aan Frida Balk-Smit Duy­zent­kunst. Am­sterdam, 1992. S. 27-34.
  • Clement, Marja: Josepha Mendels, taal en tijd. Diss. Amsterdam, 1997.
  • Clement, Marja: Het verschil tussen de ik-roman en de hij/zij-roman. In: Gelderblom, Arie J. et al. (Hg.): Neerlandistiek de grenzen voorbij. (Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum), Woubrugge, 2004. S. 83-96.
  • Glaser, Elvira & Marja Clement: Deutsche Syntax im Lichte des Niederländischen: bekommen-Periphrasen. In: Niederlandistik und Germanistik im Kontakt. Jelle Stegeman zum Abschied. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71, Amsterdam/New York, 2014. S. 193-223.
  • Glaser, Elvira & Marja Clement (Hg.): Niederlandistik und Germanistik im Kontakt. Jelle Stegeman zum Abschied. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71, Amsterdam/New York, 2014.
  • Clement, Marja & Elvira Glaser: Hoe krijg je dit gepubliceerd? 'Krijgen'-constructies in het Nederlands. In: Van de Velde, Freek/Smessaert, Hans/Van Eynde, Frank/Verbrugge, Sara (Hg.): Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, Leuven, 2014. S. 195-214.
  • Clement, Marja: The development of free indirect constructions in Dutch novels. In: Journal of Literary Semantics 43 (2), 2014. S. 127 - 141.
  • Clement, Marja: 'Hineinhorchen' en schrijven. De taal van Etty Hillesum. In: Smelik, Klaas A.D. (Hg.): Etty Hillesum weer thuis in Middelburg, Antwerpen/Apeldoorn, 2015. S. 15 - 36.