Personen

lic. phil. Chris De Wulf


 

Buch

  • Chris De Wulf, Johan Taeldeman, Jan Goossens: Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel IV: De consonanten. Gent (2005).

Artikel

  • Andreas Nievergelt, Chris De Wulf, 'De griffelglossen in het handschrift Parijs, BnF lat. 9389.' In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 74 (2015), p. 76-109.

  • Chris De Wulf, 'Van Af naar Van.' In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik (Band 71). Amsterdam (2014), p. 149-192.

  • Johan Taeldeman, Chris De Wulf, 'Niet-suffigale eind-sjwa's in de Vlaamse dialecten.' In: Decaluwe, J. e.a. (red.): Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent (2010), p. 591-611.

  • Chris De Wulf, 'Bloggen in de middeleeuwen. Naar een corpus voor de 15de- en 16de-eeuwse Nederlandse dialecten en idiolecten.' In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 118-3 (2008, publ. 2009), p. 335-352.

  • Chris De Wulf en Boudewijn van den Berg, 'Veertiende-eeuwse variatie in SK-spellingen'" In: Taal en Tongval 58, 2006 (publ. 2007), p.28-48.

  • Chris De Wulf en Johan Taeldeman, 'Acht eeuwen AF / OF in de Nederlandse dialecten.' In: Quak, A. - T. Schoonheim (red.): Gehugdic sis samnungun thinro. Liber Amicorum W.J.J. Pijnenburg, s.l. p.111-130 (2005).

  • Chris De Wulf, 'Het project "Het veertiende-eeuwse talig erfgoed van de Zuidelijke Nederlanden: eindverslag.' In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (2004), p.44-48.

  • Chris De Wulf en Johan Taeldeman, 'Apocope en insertie van -n na sjwa in de zuidelijke Nederlandse dialecten : conditionering en geografie.' In: Taal en Tongval Themanummer 14, De variabiliteit van de -(ï'")n in het Nederlands, 2001 (publ. 2003), p.7-51.