Colloquium over de toekomst van het Nederlands op 21 november

Alle studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden zijn van harte welkom op het colloquium Die Zukunft des Niederländischen aus niederländischer, flämischer & internationaler Sicht (zie Vorlesungsverzeichnis of de uitnodiging hier). 

Drie sprekers met een verschillend perspectief komen aan bod. Prof. dr. Jelle Stegeman (Zürich, Leiden) spreekt over het recente verleden en de toekomst van het Nederlands binnen Nederland. Dr. Anne-Sophie Ghyselen (Gent) behandelt op een gelijkaardige manier het Nederlands binnen Vlaanderen. Ontwikkelingen van het Nederlands vanuit een internationaal vergelijkend perspectief, ten slotte, zullen door Prof. dr. Freek Van de Velde (Leuven) besproken worden. De bijdragen zullen in het Duits en het Engels gehouden worden. Als je iemand kent die niet (goed) Nederlands begrijpt, maar wel interesse zou kunnen hebben, kun je die dus van harte in onze naam mee uitnodigen!

Hunne Excellenties de ambassadeurs van Nederland en België zullen dit colloquium bijwonen en met een voorwoord opluisteren. Na afloop vindt een borrel plaats, waarbij de gelegenheid bestaat om het onlangs verschenen Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute (J. Stegeman) in te kijken en aan te schaffen.

Studenten Neerlandistiek en VGS kunnen voor het bijwonen van dit colloquium, mits het indienen van een kleine schrijfopdracht, 1 ECTS verdienen, maar uiteraard is ook iedereen die dit niet als een module boekt, van harte welkom! Aanmelding is niet verplicht, maar gewenst om de voorbereidingen voor de borrel te treffen. Ook vrijwilligers voor het in goede banen leiden van de borrel zijn welkom (zie hierboven). Meld je graag bij Chris De Wulf.

Eén gast die al bevestigd heeft, is Dr. Marja Clement (Universiteit van Amsterdam), die tot eind 2015 docente Neerlandistiek in Zürich was. Voor oudere en voormalige Neerlandistiekstudenten, die het colloquium willen bijwonen (of zich als vrijwilliger melden), wordt dit dus nog een prettig weerzien met Marja en met Jelle!

 

Naar Nederland of België met SEMP

Für Studierende der Universität Zürich die ein oder zwei Semester in den Niederlanden oder Belgien studieren wollen: SEMP (Swiss-European Mobility Programm)

Es gibt SEMP-Verträge zwischen der Universität Zürich und verschiedenen niederländischen und belgischen Universitäten:

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht*
Universiteit Gent*
Katholieke Universiteit Leuven*
Université de Namur* (nur BA)

Ein SEMP-Vertrag beinhaltet, dass Studierenden aus Zürich eine der obengenannten Universitäten besuchen können, um dort ein oder zwei Semester Niederlandistik (oder ein anderes Studium) auf Bachelor- oder Masterniveau zu studieren. Die Unterkunft wird in den meisten Fällen für die SEMP-Studierenden organisiert.

Für die mit * aufgeführte Universitäten, gibt es spezifisch einen Vertrag mit der Niederlandistik, für die andere gibt es Verträge mit anderen Fächern der UZH, oder mit der UZH im allgemeinen. Wer sich für einen Studienaufenthalt an einer dieser Universitäten interessiert, melde sich für weitere Informationen bitte beim Fachkoordinator/Studienfachberater der Niederlandistik (Chris De Wulf)

Wichtig: Für Informationen den Anmeldevorgang betreffend, besuche man die Website der Abteilung für Internationale Beziehungen der Universität Zürich.

Auf dieser Seite findet man auch den Link zum Bewerbungsportal Mobility Online und ein Tutorial. Das Bewerbungsportal wird vom 1. November 2017 bis 14. Februar 2018 für Bewerbungen für das akademische Jahr 2018/19 geöffnet sein.

Nach eingegangener Anmeldung findet eine Selektion statt und man erhält die Nachricht, ob man zugelassen worden ist, oder nicht. Weitere Informationen gibt Chris De Wulf gerne via E-Mail.

Innerhalb der Abteilung für Internationale Beziehungen ist Romy Beer für die Benelux zuständig: Tel: +41 44 634 45 05.

 

Taalunie Zomercursus - taal, cultuur en beroep

De zomercursus is voor studenten Nederlands in het buitenland een aanvulling op hun opleiding. Zij bezoeken hierdoor tijdens hun studie het Nederlandse taalgebied.

De zomercursus bestaat uit een programma van twee weken dat is gericht op de drie pijlers taal, cultuur en beroep. Het accent ligt op communicatieve taalvaardigheid en kennismaking met de Nederlandse en Vlaamse maatschappij en niet op expliciete woordenschat- en grammaticaoefeningen. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis verbreden en verdiepen die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen en het Nederlandse en Vlaamse culturele, academische en economische veld. Jaarlijks nemen er zo'n honderdtwintig studenten aan de zomercursus deel.

De cursus is bedoeld voor personen die niet in het Nederlandse taalgebied wonen en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn tenminste 18 jaar oud en niet ouder dan 35 jaar. Kandidaten zijn universitaire studenten die in het buitenland Nederlands studeren als hoofdvak, bijvak, Ma of Ba of een andere studierichting met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component. Kandidaten moeten wat hun taalvaardigheid betreft alle onderdelen van de cursus kunnen volgen. De taalvaardigheid van de deelnemers moet minimaal en aantoonbaar liggen op het niveau B1 (vergevorderd) van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK).

Studenten in Zürich wordt aangeraden zich vóór eind december 2017 voor deelname in augustus 2018 bij Fachkoordinator/Studienfachberater Chris De Wulf te melden. Hij kan je meer uitleg verschaffen over het selectieproces en de voorbereidingen die je moet treffen.

Studenten Neerlandistiek in Zürich kunnen na de zomercursus een certificaat krijgen, waarmee ze in het semester volgend op de cursus (dus HS18) 3 KP kunnen laten aanrekenen in het 'Wahlbereich'!

Studenten die Nederlands geleerd hebben, maar niet de Minor Neerlandistiek doen, kunnen zich ook aanmelden. Als niet alle plaatsen door Neerlandistiekstudenten worden bezet, maken zij eveneens kans. Zij moeten wel zelf met de Fachkoordination van hun hoofd- of bijvakken nagaan of ze ook de ECTS kunnen laten aanrekenen.

Meer informatie over de cursus vind je op de website van de Nederlandse Taalunie.

 

Cursussen in de kijker 

In herfst 2017 kun je je grammaticakennis verdiepen in het college De zin van het Nederlands - syntaxis op niveau (zie Vorlesungsverzeichnis). In dit college, dat open staat voor master- en bachelorstudenten die minstens twee semesters Nederlands hebben gevolgd, verdiepen we ons niet alleen in de grammatica van het Nederlands, we gebruiken deze stof ook om onze discussievaardigheden te oefenen. Voor de bachelorstudenten die twee keer module 353 moeten volgen, is het een alternatief voor 'Nederlands voor Academici'. Masterstudenten kunnen dit als module 750 boeken. De wekelijkse opdrachten (het lezen van een hoofdstuk uit een grammaticaboek) worden gedifferentieerd naargelang het niveau: masterstudenten krijgen andere stof om voor te bereiden dan bachelorstudenten.

Wie graag dit college zou volgen buiten de module 353 of 750 om, kan contact opnemen met de studiebegeleider Chris De Wulf.

Nog in het herfstsemester gaan we de Middelnederlandse toer op. In So d'ouden songen. Mittelniederländisch im Überblick (zie Vorlesungsverzeichnis) leren we de kenmerken van het Middelnederlands kennen. De wekelijkse voorbereiding bestaat uit het lezen van een deel van een syllabus, in het college zelf verdiepen en verklaren we deze kennis en passen we ze toe op teksten uit de canon van de Middelnederlandse literatuur.

 

 

Semesterprogramma HS17 online!

Het programma voor het komende semester staat online! Je kunt het hier raadplegen.

 

 

Lize Spit in Kaufleuten

In het college Daverende debuten. Jonge schrijvers aan het woord komen dit semester drie jonge baanbrekende auteurs aan bod. Één van hen, Lize Spit, kan men in Zürich aan het werk zien. Ter gelegenheid van de Duitse vertaling van haar debuutroman 'Het smelt' ('Und es schmiltzt') vindt op maandag 6 november om 20.00u. een voorstelling met deze Vlaamse schrijfster plaats in Kaufleuten. Wij van het Neerlandistiekteam gaan erheen, jij ook? Info en tickets vind je hier

 

 

Mogelijkheden voor een discussiegroepje Nederlands

Wist je dat studenten, die op informele wijze op regelmatige basis willen samenkomen om over neerlandistische thema's te discussiëren en zo hun Nederlands willen oefenen, gebruik kunnen maken van ruimte bij de universiteit? Je kunt bijvoorbeeld een discussiegroep over boeken, media, actualiteit of dergelijke organiseren, of gewoon samenkomen om samen oefeningen voor de colleges te maken. De afdeling Neerlandistiek zorgt dan voor de boeking van een ruimte (volgens beschikbaarheid). Wie interesse heeft om in het komende semester zoiets te organiseren, mag zich melden bij Chris De Wulf.

Indien hier vraag naar is bij de studenten, kunnen zij ook beslissen om eventueel oud-studenten en mensen uit de Nederlandse en Belgische gemeenschappen in Zürich uit te nodigen, zodat het discussiegroepje ook het karakter van (groeps)tandem krijgt. Dat kan voor de studenten een stimulans zijn om hun Nederlands op informele wijze te verbeteren, en voor Nederlanders en Vlamingen een manier om met interessante boeken en andere onderwerpen uit de Neerlandistiek in contact te komen!

 

 

De Neerlandistiek staat vermeld

In de week van 21 maart was Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen) bij ons te gast. Ze heeft enkele zeer gesmaakte colleges verzorgd die de kwestie van de Nederlandse identiteit met de recentste politieke ontwikkelingen (de verkiezingen van 15 maart) combineerden. Dr. Jensen, die onlangs door het NWO met een grote projecttoelage werd bekroond, heeft over haar verblijf in Zürich een verslag geschreven, dat vind je hier.

In 2016 is naar aanleiding van de Frankfurter Buchmesse een interview met Chris De Wulf in het St. Gallen Tagblatt verschenen. Je kunt het hier nalezen (in het Duits).

 

 

Nieuwsbrieven

Je kunt onze nieuwsbrieven nu ook hier raadplegen:

- oktober 2017

- augustus 2017

- mei 2017

- april 2017

- maart 2017

- februari 2017

- januari 2017

- november 2016

- september 2016

- augustus 2016

Mocht je de nieuwsbrief in het vervolg meteen in je inbox willen krijgen, meld je dan aan bij Chris De Wulf.

 

 

Verslagen neerlandistiekexcursie 2016 online

De verslagen van onze excursie zijn online (in het Nederlands en in het Duits)! Je kunt ze hier nalezen.

Die Berichte unserer Exkursion sind online (auf Deutsch und Niederländisch)! Man kann sie hier finden.

 

 

Tips werkstuk Neerlandistiek

Voor een werkstuk neerlandistiek gelden dezelfde regels als voor overige werkstukken die aan de Universität Zürich vervaardigd worden. Toch is het handig, speciaal voor de neerlandistiek enige suggesties te geven. Zie http://www.ds.uzh.ch/_docs/1656/Tips_werkstuk_neerlandistiek_HS16.pdf.

De tips die we hier opsommen, zijn specifiek voor werkstukken voor de Neerlandistiek. Als je nog meer aanwijzingen wil, kun je je richten op de 'Richtlinien zum Verfassen einer linguistischen Arbeit' van het Duits Seminarie, te vinden op: http://www.ds.uzh.ch/Studium/BA/DSL/merkblaetter.php.