Colloquium over de toekomst van het Nederlands op 21 november

Alle studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden zijn van harte welkom op het colloquium Die Zukunft des Niederländischen aus niederländischer, flämischer & internationaler Sicht (zie Vorlesungsverzeichnis). 

Drie sprekers met een verschillend perspectief komen aan bod. Prof. dr. Jelle Stegeman (Zürich, Leiden) spreekt over het recente verleden en de toekomst van het Nederlands binnen Nederland. Dr. Anne-Sophie Ghyselen (Gent) behandelt op een gelijkaardige manier het Nederlands binnen Vlaanderen. Ontwikkelingen van het Nederlands vanuit een internationaal vergelijkend perspectief, ten slotte, zullen door Prof. dr. Freek Van de Velde (Leuven) besproken worden. De bijdragen zullen in het Duits en het Engels gehouden worden. Als je iemand kent die niet (goed) Nederlands begrijpt, maar wel interesse zou kunnen hebben, kun je die dus van harte in onze naam mee uitnodigen!

Hunne Excellenties de ambassadeurs van Nederland en België zullen dit colloquium bijwonen en met een voorwoord opluisteren. Na afloop vindt een borrel plaats, waarbij de gelegenheid bestaat om het onlangs verschenen Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute (J. Stegeman) in te kijken en aan te schaffen.

Studenten Neerlandistiek en VGS kunnen voor het bijwonen van dit colloquium, mits het indienen van een kleine schrijfopdracht, 1 ECTS verdienen, maar uiteraard is ook iedereen die dit niet als een module boekt, van harte welkom! Aanmelding is niet verplicht, maar gewenst om de voorbereidingen voor de borrel te treffen. Ook vrijwilligers voor het in goede banen leiden van de borrel zijn welkom (zie hierboven). Meld je graag bij Chris De Wulf.

 

 

Cursussen in de kijker 

In herfst 2017 kun je je grammaticakennis verdiepen in het college De zin van het Nederlands - syntaxis op niveau (zie Vorlesungsverzeichnis). In dit college, dat open staat voor master- en bachelorstudenten die minstens twee semesters Nederlands hebben gevolgd, verdiepen we ons niet alleen in de grammatica van het Nederlands, we gebruiken deze stof ook om onze discussievaardigheden te oefenen. Voor de bachelorstudenten die twee keer module 353 moeten volgen, is het een alternatief voor 'Nederlands voor Academici'. Masterstudenten kunnen dit als module 750 boeken. De wekelijkse opdrachten (het lezen van een hoofdstuk uit een grammaticaboek) worden gedifferentieerd naargelang het niveau: masterstudenten krijgen andere stof om voor te bereiden dan bachelorstudenten.

Wie graag dit college zou volgen buiten de module 353 of 750 om, kan contact opnemen met de studiebegeleider Chris De Wulf.

 

Nog in het herfstsemester gaan we de Middelnederlandse toer op. In So d'ouden songen. Mittelniederländisch im Überblick (zie Vorlesungsverzeichnis) leren we de kenmerken van het Middelnederlands kennen. De wekelijkse voorbereiding bestaat uit het lezen van een deel van een syllabus, in het college zelf verdiepen en verklaren we deze kennis en passen we ze toe op teksten uit de canon van de Middelnederlandse literatuur.

 

 

Semesterprogramma HS17 online!

Het programma voor het komende semester staat online! Je kunt het hier raadplegen.

 

 

Lize Spit in Kaufleuten

In het college Daverende debuten. Jonge schrijvers aan het woord komen dit semester drie jonge baanbrekende auteurs aan bod. Één van hen, Lize Spit, kan men in Zürich aan het werk zien. Ter gelegenheid van de Duitse vertaling van haar debuutroman 'Het smelt' ('Und es schmiltzt') vindt op maandag 6 november om 20.00u. een voorstelling met deze Vlaamse schrijfster plaats in Kaufleuten. Wij van het Neerlandistiekteam gaan erheen, jij ook? Info en tickets vind je hier

 

 

Mogelijkheden voor een discussiegroepje Nederlands

Wist je dat studenten, die op informele wijze op regelmatige basis willen samenkomen om over neerlandistische thema's te discussiëren en zo hun Nederlands willen oefenen, gebruik kunnen maken van ruimte bij de universiteit? Je kunt bijvoorbeeld een discussiegroep over boeken, media, actualiteit of dergelijke organiseren, of gewoon samenkomen om samen oefeningen voor de colleges te maken. De afdeling Neerlandistiek zorgt dan voor de boeking van een ruimte (volgens beschikbaarheid). Wie interesse heeft om in het komende semester zoiets te organiseren, mag zich melden bij Chris De Wulf.

Indien hier vraag naar is bij de studenten, kunnen zij ook beslissen om eventueel oud-studenten en mensen uit de Nederlandse en Belgische gemeenschappen in Zürich uit te nodigen, zodat het discussiegroepje ook het karakter van (groeps)tandem krijgt. Dat kan voor de studenten een stimulans zijn om hun Nederlands op informele wijze te verbeteren, en voor Nederlanders en Vlamingen een manier om met interessante boeken en andere onderwerpen uit de Neerlandistiek in contact te komen!

 

 

De Neerlandistiek staat vermeld

In de week van 21 maart was Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen) bij ons te gast. Ze heeft enkele zeer gesmaakte colleges verzorgd die de kwestie van de Nederlandse identiteit met de recentste politieke ontwikkelingen (de verkiezingen van 15 maart) combineerden. Dr. Jensen, die onlangs door het NWO met een grote projecttoelage werd bekroond, heeft over haar verblijf in Zürich een verslag geschreven, dat vind je hier.

In 2016 is naar aanleiding van de Frankfurter Buchmesse een interview met Chris De Wulf in het St. Gallen Tagblatt verschenen. Je kunt het hier nalezen (in het Duits).

 

 

Nieuwsbrieven

Je kunt onze nieuwsbrieven nu ook hier raadplegen:

- augustus 2017

- mei 2017

- april 2017

- maart 2017

- februari 2017

- januari 2017

- november 2016

- september 2016

- augustus 2016

Mocht je de nieuwsbrief in het vervolg meteen in je inbox willen krijgen, meld je dan aan bij Chris De Wulf.

 

 

Verslagen neerlandistiekexcursie 2016 online

De verslagen van onze excursie zijn online (in het Nederlands en in het Duits)! Je kunt ze hier nalezen.

Die Berichte unserer Exkursion sind online (auf Deutsch und Niederländisch)! Man kann sie hier finden.

 

 

Tips werkstuk Neerlandistiek

Voor een werkstuk neerlandistiek gelden dezelfde regels als voor overige werkstukken die aan de Universität Zürich vervaardigd worden. Toch is het handig, speciaal voor de neerlandistiek enige suggesties te geven. Zie http://www.ds.uzh.ch/_docs/1656/Tips_werkstuk_neerlandistiek_HS16.pdf.

De tips die we hier opsommen, zijn specifiek voor werkstukken voor de Neerlandistiek. Als je nog meer aanwijzingen wil, kun je je richten op de 'Richtlinien zum Verfassen einer linguistischen Arbeit' van het Duits Seminarie, te vinden op: http://www.ds.uzh.ch/Studium/BA/DSL/merkblaetter.php.