Semesterprogramma FS18 online!

Het programma voor het komende semester staat online! Je kunt het hier raadplegen.

 

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Na een lange pauze worden er bij de vakgroep Neerlandistiek van de Universiteit Zürich weer examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) georganiseerd. De universiteit beschikt nu over een tweede gecertifieerde examinator, Irmgard Fuchs, die ook de coördinatie van het CNaVT voor Zwitserland voor haar rekening neemt. In tegenstelling tot vroeger worden nu alle niveaus aangeboden, niet alleen het hoogste. Het CNaVT is een manier om je kennis van het Nederlands officieel te registreren met een certificaat dat door de Nederlandse en Vlaamse overheden wordt ondersteund.

De examens worden ontworpen en nagekeken door de Katholieke Universiteit Leuven in opdracht van de Nederlandse Taalunie, en worden decentraal afgenomen in de hele wereld. Voor Zwitserland en aangrenzende gebieden is de vakgroep Neerlandistiek van de Universiteit Zürich een van de weinige plaatsen waar het examen mag worden afgenomen.

De eerstvolgende examens vinden tussen 1 en 15 mei 2018 plaats. De kosten bedragen CHF 220,- en die omvatten het inschrijvingsgeld, de administratieve kosten en de werkuren verbonden aan het afnemen van het examen in Zürich.

Meld je ten laatste op 1 maart 2018 aan bij examencoördinatrice Irmgard Fuchs en graag zo vroeg mogelijk. Geef daarbij aan welk niveau examen je wenst te doen. Je vindt meer informatie (in het Duits) in deze brief en op de website van het CNaVT.

 

Extra kans voor deelname aan de Zomercursus Nederlands in augustus

Omdat nog niet alle plaatsen zijn bezet, heeft de Nederlandse Taalunie en het talencentrum van de Universiteit Gent de aanmeldingsdeadline voor de Zomercursus Nederlands - Taal, cultuur en beroep verlengd. Één plaats is al bezet, maar er kunnen potentieel nog twee studenten Neerlandistiek uit Zürich meedingen naar een plaats. De aanmeldingsdeadline, waarbinnen je bij de organisatie een dossier moet indienen, is 18 februari, maar de deadline bij de Neerlandistiek is ietsje eerder, want eerst moet een intern selectieproces in Zürich gebeuren. Meld je daarom eerst bij Chris De Wulf aan vóór 15 februari en hij zal je, indien je aanmelding wordt aanvaard, de nodige informatie sturen.

Dit is een mooie kans voor late beslissers! Je vindt meer informatie hier.

 

Nederlandse kunstenares Gwendolyn Versluis stelt tentoon aan de Sollbruchstelle in Zürich

De in Zwitserland woonachtige Nederlandse beeldend kunstenares Gwendolyn Versluis exposeert naast andere gerenommeerde Zwitserse en internationale kunstenaars. Gwen is sinds HS17 ook als onderwijsassistente bij onze vakgroep Neerlandistiek betrokken.

In Projekt 04 - Kunst am sterbenden Bau werd een voor de sloop bestemd kantoorgebouw een tijdelijk nieuw leven ingeblazen met bijzondere visual arts installaties. De Sollbruchstelle bevindt zich aan de Förrlibuckstrasse 180, 8005 Zürich en de tentoonstelling loopt van 14 tot 25 februari. De toegang is gratis. De vakgroep Neerlandistiek gaat naar de vernissage op 14 februari om 18 uur. Andere openingstijden vind je in deze flyer.

 

Events van de studievereniging VGS - NIED - HS

De studievereniging voor Neerlandici, Vergelijkend Germanisten en Historisch Linguïsten start het nieuwe jaar met een kroegbezoek (Stamm) op woensdag 7 februari vanaf 18 uur in Hot Pasta. Je vindt de aankondiging ook hier. Je bent als student Neerlandistiek van harte welkom.

Verder roept de studievereniging op tot het bezoeken van de Internationale Nachwuchstagung der Vergleichenden germanischen Sprachwissenschaft die op 7 en 8 juni 2018 in Zürich plaatsvindt. Houd deze site in het oog. 

 

Cursus in de kijker 

Geïnteresseerden in de germanistiek in ruime zin kunnen in FS18 nog meer hun hart ophalen. In de cursus Nederlands tussen Duits en Engels gaan we het Nederlands met de buurtalen vergelijken.

Het Nederlandse taalgebied bevindt zich tussen het Duitse en het Engelse. Die geografische tussenpositie roept de vraag op of het Nederlands ook op interntaalkundig vlak ergens tussen het Duits en het Engels zit. Vaak lijkt het zo dat, wanneer Engels en Duits op een bepaalde manier van elkaar zijn weggeëvolueerd (b.v. het flexieverlies in het Engels), het Nederlands daar inderdaad ergens tussen zit. Zo heeft het Nederlands meer soorten nominale meervoudsmarkeringen dan het Engels, maar dat zijn er wel nog minder dan het Duits. Op andere vlakken kan men stellen dat het Nederlands de ene keer met het Engels meedoet, de andere keer met het Duits.

Die verschillen en gelijkenissen op fonologisch, syntactisch, morfologisch en lexicaal vlak proberen we in dit college te achterhalen en te duiden.

De colleges verlopen in het Nederlands. Om dit college goed te kunnen volgen, moeten de studenten Standaardnederlands begrijpen op het niveau van iemand die minstens twee semesters Nederlands heeft gevolgd (Niederländisch für Fortgeschrittene afgesloten hebben). Kennis van Engels en Duits strekt ook tot aanbeveling.

Het college vindt plaats op dinsdagen van 16.15 tot 18.00 uur. Zie ook de Vorlesungsverzeichnis.

 

Proefhoorcolleges van de kandidaten voor de leerstoel Germaanse filologie

In de zomer van 2019 gaat Prof. dr. Elvira Glaser, de hoogleraar Germaanse Filologie aan het Deutsches Seminar, met emeritaat. Professor Glaser is vanuit haar functie als hoogleraar Germaanse talen altijd een vurig verdedigster van de Neerlandistiek geweest, waarvoor wij haar heel dankbaar zijn!

Vanaf 1 augustus 2019 zal iemand anders haar leerstoel overnemen, en ook hij of zij zal als specialist Germaanse filologie een impact hebben op de toekomst van ons vakgebied. Daarom is het voor de studenten Neerlandistiek niet onbelangrijk dat zij mee een rol kunnen spelen in de selectie van de kandidaten. Dat kunnen jullie doen op maandag 19 en dinsdag 20 maart 2018 in lokaal KOL G 217. Dan presenteren de vijf kandidaten van de shortlist een proefhoorcollege, waarop jullie van harte uitgenodigd zijn. Op maandag spreken drie kandidaten, namelijk van 10.00 tot 10.55 uur, van 13.00 tot 13.55 uur en van 15.00 tot 15.55 uur, waarbij telkens een hoorcollege van een half uur wordt gevolgd door vijfentwintig minuten discussie met het publiek (jullie). Op dinsdag geven dan nog eens twee kandidaten hun 'Probevorlesung' met discussie, namelijk van 9.00 tot 9.55 uur en van 11.00 tot 11.55 uur.

De lessen van de Neerlandistiek vallen op die dagen uit, zodat jullie de kans hebben om erheen te gaan. Uiteraard hoef je niet alles mee te maken: kom luisteren naar de kandidaten waar je tijd voor hebt, en wees niet bedeesd om in de discussie, of aan de studentenvertegenwoordiger(s) of vertegenwoordigers van de Neerlandistiek je mening te geven. Voor Neerlandici is de studentenvereniging VGS-NIED-HS het aanspreekpunt, naast Pascal Lippuner als studentenvertegenwoordiger en tutor, en Chris De Wulf en Patrick Schetters als docenten.

We hopen op een grote opkomst!

 

Onderwijsassistent voor Duits in het Nederlandse secundair onderwijs

Nuffic, het Nederlandse expertisecentrum voor onderwijsinternationalisering, organiseert in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Cultuur twee onderwijsassistenprogramma's die Duitstaligen de kans bieden in het secundair onderwijs in Nederland carrière te maken. Daarnaast is er ook een vacature in het project 'Mach Mit Mobil'. Deze informatie is vooral bedoeld voor mensen die Germanistiek studeren/gestudeerd hebben, maar ook een studie Neerlandistiek strekt tot aanbeveling. Je mag deze informatie - in het Duits - ook graag doorgeven aan (andere) geïnteresseerden.

- VAD2 - In dem zweijährigen Assistenzlehrerprogramm für die Sekundarstufe I bieten wir zehn Muttersprachlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Bachelor im Fach Deutsch als Fremdsprache, Germanistik oder in einer anderen Sprache, vorzugsweise mit Erfahrung im DaF-Bereich, die Möglichkeit, die niederländische Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I für das Fach Deutsch zu erlangen.

- VAD1 - In dem zweijährigen Assistenzlehrerprogramm für die Sekundarstufe II bieten wir zehn Muttersprachlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem abgeschlossenen universitären Studium der Germanistik oder Deutsch als Fremdsprache (Diplom, Magister, 1. Staatsexamen) die Möglichkeit, die niederländische Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II für das Fach Deutsch zu erlangen.

- Mach Mit Mobil - Im Rahmen der Kampagne "Mach mit!" der deutsch-niederländischen Aktionsgruppe zur Deutschförderung (www.machmit.nl) wird ein/e Muttersprachler/in gesucht, der/die gemeinsam mit einer/m weiteren Sprachassistent/in mit dem "Mach-mit-Mobil" landesweit niederländische Schulen besucht. An den Schulen werden lerneraktivierend, zielgruppengerecht und spielerisch Unterrichtsstunden mit deutschlernenden Schülerinnen und Schülern durchgeführt.

Je vindt nog meer informatie op hun website.

 

Cursus in de kijker 

In FS18 vindt een nieuw soort taalcursus (Übung) voor gevorderde studenten plaats. In Open alle registers - Stilistische variatie binnen het Nederlands houden we ons bezig met gesproken en geschreven taalgebruik van allerlei slag. We ontdekken de kenmerken van verschillende registers en oefenen het produceren van zowel formele als informele tekstsoorten. De stilistische variatie binnen het Nederlands wordt daarnaast ook als aanleiding gebruikt om discussie- en presentatievaardigheden te oefenen. De bedoeling is om het Nederlands voortdurend te verbeteren, en om daadkrachtig in zoveel mogelijk verschillende situaties de juiste toon te vinden.

Het college boek je als module 353 (Bachelor) of 750 (Master), en levert 3 KP op. Het is sterk aan te bevelen dit pas te doen als je al drie semesters Nederlands hebt gedaan (dus: Anfänger + Fortgeschrittene + Academici), de minimale vereiste is twee semesters of een aantoonbaar vergelijkbaar niveau. (Externen/'Quereinsteiger' melden zich bij Chris De Wulf om na te gaan of ze over het vereiste taalniveau beschikken.)

Studenten van het grote bijvak (60 KP in de Bachelor) moeten sowieso twee keer module 353 afleggen. Dit college geeft je dus de kans om niet twee keer na elkaar 'Nederlands voor Academici' te hoeven doen.

Het college vindt plaats op vrijdagen van 12.15 tot 13.45 uur. Zie ook de Vorlesungsverzeichnis.

 

Naar Nederland of België met SEMP

Für Studierende der Universität Zürich die ein oder zwei Semester in den Niederlanden oder Belgien studieren wollen: SEMP (Swiss-European Mobility Programm)

Es gibt SEMP-Verträge zwischen der Universität Zürich und verschiedenen niederländischen und belgischen Universitäten:

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht*
Universiteit Gent*
Katholieke Universiteit Leuven*
Université de Namur* (nur BA)

Ein SEMP-Vertrag beinhaltet, dass Studierenden aus Zürich eine der obengenannten Universitäten besuchen können, um dort ein oder zwei Semester Niederlandistik (oder ein anderes Studium) auf Bachelor- oder Masterniveau zu studieren. Die Unterkunft wird in den meisten Fällen für die SEMP-Studierenden organisiert.

Für die mit * aufgeführte Universitäten, gibt es spezifisch einen Vertrag mit der Niederlandistik, für die andere gibt es Verträge mit anderen Fächern der UZH, oder mit der UZH im allgemeinen. Wer sich für einen Studienaufenthalt an einer dieser Universitäten interessiert, melde sich für weitere Informationen bitte beim Fachkoordinator/Studienfachberater der Niederlandistik (Chris De Wulf)

Wichtig: Für Informationen den Anmeldevorgang betreffend, besuche man die Website der Abteilung für Internationale Beziehungen der Universität Zürich.

Auf dieser Seite findet man auch den Link zum Bewerbungsportal Mobility Online und ein Tutorial. Das Bewerbungsportal wird vom 1. November 2017 bis 14. Februar 2018 für Bewerbungen für das akademische Jahr 2018/19 geöffnet sein.

Nach eingegangener Anmeldung findet eine Selektion statt und man erhält die Nachricht, ob man zugelassen worden ist, oder nicht. Weitere Informationen gibt Chris De Wulf gerne via E-Mail.

Innerhalb der Abteilung für Internationale Beziehungen ist Romy Beer für die Benelux zuständig: Tel: +41 44 634 45 05.

 

Taalunie Zomercursus - taal, cultuur en beroep

De zomercursus is voor studenten Nederlands in het buitenland een aanvulling op hun opleiding. Zij bezoeken hierdoor tijdens hun studie het Nederlandse taalgebied.

De zomercursus bestaat uit een programma van twee weken dat is gericht op de drie pijlers taal, cultuur en beroep. Het accent ligt op communicatieve taalvaardigheid en kennismaking met de Nederlandse en Vlaamse maatschappij en niet op expliciete woordenschat- en grammaticaoefeningen. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis verbreden en verdiepen die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen en het Nederlandse en Vlaamse culturele, academische en economische veld. Jaarlijks nemen er zo'n honderdtwintig studenten aan de zomercursus deel.

De cursus is bedoeld voor personen die niet in het Nederlandse taalgebied wonen en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn tenminste 18 jaar oud en niet ouder dan 35 jaar. Kandidaten zijn universitaire studenten die in het buitenland Nederlands studeren als hoofdvak, bijvak, Ma of Ba of een andere studierichting met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component. Kandidaten moeten wat hun taalvaardigheid betreft alle onderdelen van de cursus kunnen volgen. De taalvaardigheid van de deelnemers moet minimaal en aantoonbaar liggen op het niveau B1 (vergevorderd) van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK).

Studenten in Zürich wordt aangeraden zich vóór eind december 2017 voor deelname in augustus 2018 bij Fachkoordinator/Studienfachberater Chris De Wulf te melden. Hij kan je meer uitleg verschaffen over het selectieproces en de voorbereidingen die je moet treffen.

Studenten Neerlandistiek in Zürich kunnen na de zomercursus een certificaat krijgen, waarmee ze in het semester volgend op de cursus (dus HS18) 3 KP kunnen laten aanrekenen in het 'Wahlbereich'!

Studenten die Nederlands geleerd hebben, maar niet de Minor Neerlandistiek doen, kunnen zich ook aanmelden. Als niet alle plaatsen door Neerlandistiekstudenten worden bezet, maken zij eveneens kans. Zij moeten wel zelf met de Fachkoordination van hun hoofd- of bijvakken nagaan of ze ook de ECTS kunnen laten aanrekenen.

Meer informatie over de cursus vind je op de website van de Nederlandse Taalunie.

 

Cursussen in de kijker 

In herfst 2017 kun je je grammaticakennis verdiepen in het college De zin van het Nederlands - syntaxis op niveau (zie Vorlesungsverzeichnis). In dit college, dat open staat voor master- en bachelorstudenten die minstens twee semesters Nederlands hebben gevolgd, verdiepen we ons niet alleen in de grammatica van het Nederlands, we gebruiken deze stof ook om onze discussievaardigheden te oefenen. Voor de bachelorstudenten die twee keer module 353 moeten volgen, is het een alternatief voor 'Nederlands voor Academici'. Masterstudenten kunnen dit als module 750 boeken. De wekelijkse opdrachten (het lezen van een hoofdstuk uit een grammaticaboek) worden gedifferentieerd naargelang het niveau: masterstudenten krijgen andere stof om voor te bereiden dan bachelorstudenten.

Wie graag dit college zou volgen buiten de module 353 of 750 om, kan contact opnemen met de studiebegeleider Chris De Wulf.

Nog in het herfstsemester gaan we de Middelnederlandse toer op. In So d'ouden songen. Mittelniederländisch im Überblick (zie Vorlesungsverzeichnis) leren we de kenmerken van het Middelnederlands kennen. De wekelijkse voorbereiding bestaat uit het lezen van een deel van een syllabus, in het college zelf verdiepen en verklaren we deze kennis en passen we ze toe op teksten uit de canon van de Middelnederlandse literatuur.

 

Mogelijkheden voor een discussiegroepje Nederlands

Wist je dat studenten, die op informele wijze op regelmatige basis willen samenkomen om over neerlandistische thema's te discussiëren en zo hun Nederlands willen oefenen, gebruik kunnen maken van ruimte bij de universiteit? Je kunt bijvoorbeeld een discussiegroep over boeken, media, actualiteit of dergelijke organiseren, of gewoon samenkomen om samen oefeningen voor de colleges te maken. De afdeling Neerlandistiek zorgt dan voor de boeking van een ruimte (volgens beschikbaarheid). Wie interesse heeft om in het komende semester zoiets te organiseren, mag zich melden bij Chris De Wulf.

Indien hier vraag naar is bij de studenten, kunnen zij ook beslissen om eventueel oud-studenten en mensen uit de Nederlandse en Belgische gemeenschappen in Zürich uit te nodigen, zodat het discussiegroepje ook het karakter van (groeps)tandem krijgt. Dat kan voor de studenten een stimulans zijn om hun Nederlands op informele wijze te verbeteren, en voor Nederlanders en Vlamingen een manier om met interessante boeken en andere onderwerpen uit de Neerlandistiek in contact te komen!

 

 

De Neerlandistiek staat vermeld

Op 21 november 2017 vond het colloquium Die Zukunft des Niederländischen aus niederländischer, flämischer und internationaler Sicht plaats, georganiseerd door de afdeling Neerlandistiek in Zürich. Hier vind je een vlog, op facebook gezet door de Nederlandse ambassade in Bern.

In maart 2017 was Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen) bij ons te gast. Ze heeft enkele zeer gesmaakte colleges verzorgd die de kwestie van de Nederlandse identiteit met de recentste politieke ontwikkelingen (de verkiezingen van 15 maart) combineerden. Dr. Jensen, die onlangs door het NWO met een grote projecttoelage werd bekroond, heeft over haar verblijf in Zürich een verslag geschreven, dat vind je hier.

In 2016 is naar aanleiding van de Frankfurter Buchmesse een interview met Chris De Wulf in het St. Gallen Tagblatt verschenen. Je kunt het hier nalezen (in het Duits).

 

 

Nieuwsbrieven

Je kunt onze nieuwsbrieven nu ook hier raadplegen:

- februari 2018

- januari 2018

- oktober 2017

- augustus 2017

- mei 2017

- april 2017

- maart 2017

- februari 2017

- januari 2017

- november 2016

- september 2016

- augustus 2016

Mocht je de nieuwsbrief in het vervolg meteen in je inbox willen krijgen, meld je dan aan bij Chris De Wulf.

 

 

Verslagen neerlandistiekexcursie 2016 online

De verslagen van onze excursie zijn online (in het Nederlands en in het Duits)! Je kunt ze hier nalezen.

Die Berichte unserer Exkursion sind online (auf Deutsch und Niederländisch)! Man kann sie hier finden.

 

 

Tips werkstuk Neerlandistiek

Voor een werkstuk neerlandistiek gelden dezelfde regels als voor overige werkstukken die aan de Universität Zürich vervaardigd worden. Toch is het handig, speciaal voor de neerlandistiek enige suggesties te geven. Zie http://www.ds.uzh.ch/_docs/1656/Tips_werkstuk_neerlandistiek_HS16.pdf.

De tips die we hier opsommen, zijn specifiek voor werkstukken voor de Neerlandistiek. Als je nog meer aanwijzingen wil, kun je je richten op de 'Richtlinien zum Verfassen einer linguistischen Arbeit' van het Duits Seminarie, te vinden op: www.ds.uzh.ch/Studium/Waehrend/BA/merkblaetter.php.